16.9.57

เชิญท่านร่วมทริปพิเศษ เที่ยวบินปฐมฤกษ์ 28-30 ตุลาคม 57
มัณฑะเลย์ - พุกาม (2คืน3วัน)
บินตรงเชียงใหม่-มัณฑะเลย์ โดย.. Bangkok Airways
ราคาเพียง!! 16,900.

แมนสรวง ยศกาศ 081-9937041 081-2882255
 Line ID; roonganantour
รุ่งอนันต์ทัวร์ 
roonganantour.blogspot.com
053-261146 Fax : 053-854098
 roonganantour@gmail.com 
djman_y@hotmail.com
ใบอนุญาตนำเที่ยว 21/00645
 เมียนม่า บาหลี ภูฏาน มัลดีพส์
เวียตนาม ลาว จีน อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ 
ญี่ปุ่น เกาหลี ล่องเรือสำราญสตาร์ครูซ
100/17 Duandara Faham Muang Chiangmai Thailand 50000