28.2.58

6,990.โปรฯทัวร์ล่องแม่โขงหลวงพระบาง(เชียงใหม่-น่าน-หลวงฯ)

6,990.- ทัวร์เชียงใหม่ น่าน 
ล่องเรือแม่น้ำโขงสู่หลวงพระบาง 03-05 เมษา 
ม่วนซื่นโฮแซว 
สอบถามรุ่งอนันต์ทัวร์ 
081-2882255,053-261146


โปรดคลิกไฟล์แนบเพื่อเปิดดูเอกสาร
แมนสรวง ยศกาศ 081-9937041 081-2882255
 Line ID; roonganantour
รุ่งอนันต์ทัวร์ 
roonganantour.blogspot.com
053-261146 Fax : 053-854098
 roonganantour@gmail.com 
djman_y@hotmail.com
ใบอนุญาตนำเที่ยว 21/00645
 เมียนม่า บาหลี ภูฏาน มัลดีพส์
เวียตนาม ลาว จีน อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ 
ญี่ปุ่น เกาหลี ล่องเรือสำราญสตาร์ครูซ
100/17 Duandara Faham Muang Chiangmai Thailand 50000Date: Sat, 28 Feb 2015 14:46:32 +0700
Subject: 6,990.โปรฯทัวร์ล่องแม่โขงหลวงพระบาง(เชียงใหม่-น่าน-หลวงฯ)
From: roonganantour@gmail.com
To: djman_y@hotmail.com


6,990.- ทัวร์เชียงใหม่ น่าน 
ล่องเรือแม่น้ำโขงสู่หลวงพระบาง 03-05 เมษา 
ม่วนซื่นโฮแซว 
สอบถามรุ่งอนันต์ทัวร์
081-2882255,053-261146
--


รุ่งอนันต์ทัวร์   
roonganantour.blogspot.com
Care-Lines : (+66) 81-2882255
Tel   :(+66) 53-261146 Fax : (+66) 53-854098
Email1 : roonganantour@gmail.com
Email2 :djman_y@hotmail.com(Manager)

ใบอนุญาตนำเที่ยว ททท.เลขที่ 22-00314
นำเที่ยว เมียนม่า บาหลี ภูฏาน มัลดีพส์
เวียตนาม ลาว จีน อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ 
ญี่ปุ่น เกาหลี ล่องเรือสำราญสตาร์ครูซ

100/17 Duandara Faham Muang Chiangmai 50000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***Save a Tree.Please consider the environment before printing this email.***