21.7.59

19,900.-เปิดเส้นทางใหม่ ทัวร์จีน เที่ยวจีน บินตรงเชียงใหม่ ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย แกรนด์แคนย่อน 6 วัน 5 คืน โดยสายการบิน แอร์เอเชีย
ชมความงามประตูสวรรค์ เขาเทียนเหมินซาน • สัมผัสบรรยากาศเมืองโบราณฟ่งหวง • ชม เขาอวตาร ซึ่งถูกนำเอามาเป็นฉากของภาพยนตร์ • ชมสถานที่เที่ยวแห่งใหม่ในเมืองจางเจียเจี้ย...แกรนด์แคนย่อน หนาวนี้จองแต่เนิ่นๆ ช้าหมด ติดต่อรุ่งอนันต์ทัวร์ 081-2882255,053-261146 ไลน์ไอดี 53174437

--


รุ่งอนันต์ทัวร์   
roonganantour.blogspot.com
Care-Lines : (+66) 81-2882255
Tel   :(+66) 53-261146 Fax : (+66) 53-854098
Email1 : roonganantour@gmail.com
Email2 :djman_y@hotmail.com(Manager)

ใบอนุญาตนำเที่ยว ททท.เลขที่ 22-00314
นำเที่ยว เมียนม่า บาหลี ภูฏาน มัลดีพส์
เวียตนาม ลาว จีน อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ 
ญี่ปุ่น เกาหลี ล่องเรือสำราญสตาร์ครูซ

100/17 Duandara Faham Muang Chiangmai 50000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***Save a Tree.Please consider the environment before printing this email.***