23.12.57

22,900.-28มค.-01กพ.ทริปเชียงใหม่บินตรงเกาหลีใต้

บรรยากาศทริปเกาหลีบินตรงเชียงใหม่ของเรา ....ไม่มีคำบรรยาย.....
รอบต่อไป28 มค-01กพ. ราคา 22,900.-
รุ่งอนันต์ทัวร์ 081-2882255,053-261146
แมนสรวง ยศกาศ 081-9937041 081-2882255
 Line ID; roonganantour
รุ่งอนันต์ทัวร์ 
roonganantour.blogspot.com
053-261146 Fax : 053-854098
 roonganantour@gmail.com 
djman_y@hotmail.com
ใบอนุญาตนำเที่ยว 21/00645
 เมียนม่า บาหลี ภูฏาน มัลดีพส์
เวียตนาม ลาว จีน อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ 
ญี่ปุ่น เกาหลี ล่องเรือสำราญสตาร์ครูซ
100/17 Duandara Faham Muang Chiangmai Thailand 50000