19.9.59

รุ่งอนันต์ทัวร์จากเชียงใหม่ได้มีโอกาศร่วมงานท่องเที่ยวจางเจียเจี้ยจัดโดยการท่องเที่ยวหูหนานและรัฐบาลจีน ณ.ริมทะเลสาปเป่า เฟิง หู จากนั้น เข้าร่วม สัมมา ที่ โรงแรม ในอุทยาานจาง เจีย เจี้ย พร้อม แขกผู้มีเกียรติ ยี่สิบกว่าประเทศ

Sent from Mansuang Outlook Mobile